Co jsou to EET pokladny a k čemu slouží?


Pokladna

 

Téměř každý z nás se už někdy setkal s pojmem EET pokladny. Co to ta EET pokladna ale vlastně je a k čemu konkrétně slouží?

Za zkratkou EET se skrývá výraz elektronická evidence tržeb. Co přesně si pod pojmem elektronická evidence tržeb lze představit?

Elektronická evidence tržeb znamená, že všechny transakce, které daný obchodník vykoná online, jsou automaticky zasílány české státní správě. K tomuto zasílání slouží výše zmiňované EET pokladny.

Elektronická evidence tržeb a EET pokladny jsou v České republice poměrně novou věcí, no ve světě existuje vícero zemí, které už s EET mají své zkušenosti a je u nich implementována po delší dobu jako právě v ČR. Mezi tyto země patří například Chorvatsko, ve kterém EET pokladny fungují již od roku 2013, nebo také Slovinsko či třeba Maďarsko, ve kterém funguje hybridní forma tohoto systému. V sousední Slovenské republice je v současné době elektronická evidence tržeb nepovinná.

Elektronická evidence tržeb existuje jen v rámci Evropy v množství dalších zemí, a tak se nejedná o nic výjimečného, v čem bychom jako Česko vynikali.

EET pokladny a jejich nástup

Období, kdy byly elektronická evidence tržeb a EET pokladny zaváděny, se u nás spojuje s poměrně kontroverzními reakcemi, a to jak ze strany odborné, tak i laické veřejnosti. Proč tomu tak bylo?

Poprvé byly reálné kontury tohoto projektu představeny v roce 2014, konkrétně na diskuzi se zástupci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Hospodářské komory, Ministerstva průmyslu a obchodu, obchodních řetězců a dalších podnikatelů. Kdybychom měli tento systém porovnat s v té době již existujícími systémy elektronické evidence tržeb, nejvíce se podobal na ten, který byl zaveden v Chorvatsku. Od zavedení EET se očekávaly poměrně vysoké příjmy do státní pokladny.

Následně byla v roce 2016 byla elektronická evidence tržeb schválena v poslanecké sněmovně. Od listopadu toho samého roku vstoupila do funkčnosti dobrovolný režim EET.

 

Jak přesně EET pokladny fungují?

Pokud patříte mezi obchodníky, na které se vztahuje povinnost zřízení EET pokladny, musíte mít samozřejmě potřebné zařízení. Takové, které má připojení na internet. Kromě toho také budete potřebovat tiskárnu, která bude sloužit na tisk účtenek.

EET pokladny následně vydávají zákazníkům účtenky, které musí obsahovat konkrétní údaje.

 

Jaké údaje musí obsahovat účtenka z EET pokladny?

Na účtence vydané z EET pokladny najdete DIČ daného obchodníka. Dále i identifikaci dané pokladny, identifikaci dané provozovny, pořadové číslo dané účtenky. Také datum a čas, kdy byla tržba přijatá a celkovou částku dané tržby. Údaj o tom, v jakém režimu byla daná platba evidována, bezpečnostní kód poplatníka, fiskální identifikační kód případně podpisový kód poplatníka.

 

Kontroverzní téma

Jak jsme již zmínili, s tematikou elektronické evidence tržeb a EET pokladen se spojují jisté kontroverze. Ještě před samotným zavedením tohoto systému jsme mohli zaznamenat množství nesouhlasných stanovisek, které však nezabránily tomu, aby byly pokladny uvedeny do reality.

Na otázku, jestli se systém EET osvědčil, je velmi těžké odpovědět, protože názory se zde velmi různí a záleží na tom, koho se ptáte na názor. Je ovšem nepopíratelným faktem, že EET pokladny jsou již nějakou dobu běžnou součástí životů obchodníků v celé ČR.

Zpět