Vytvářejte dodací listy snadno a rychle v helloCash


dodací list

Jak jistě sami dobře víte, dodací list je dokument, který odběratel obdrží společně se zbožím, které si objednal. Tento dokument mimo jiné obsahuje popis produktů a jejich množství.

Rozhodli jsme se usnadnit vám práci, takže nyní můžete vaše dodací listy vytvářet v pokladním systému helloCash během několika kliknutí.

Dodací list by měl obsahovat následující:

  • Jméno, adresu a kontaktní údaje (telefon a e-mail) prodávajícího;
  • Jméno, adresu a kontaktní údaje zákazníka;
  • Datum vystavení dodacího listu;
  • Popis zboží;
  • Množství zboží;
  • Razítko a podpis zákazníka, který tímto potvrzuje příjem zboží;
  • Na rozdíl od faktury, dodací list neobsahuje cenu zboží.

Jak aktivovat funkci Dodací list

Funkce Dodací list musí být nejprve aktivována. V horní liště vaší pokladny klikněte na tlačítko „Produkty“. Zobrazí se vám možnosti funkcí helloCash, mezi nimi i Dodací list. Klikněte na tlačítko „Aktivovat“ a funkce se vám zobrazí v menu po levé straně.

Aktivace funkce Dodací list

Jak vytvořit dodací list

Pokud máte v helloCash uložené veškeré vaše odběratele, včetně jejich kontaktních údajů, ušetříte si tím spoustu času. Až budete totiž vytvářet dodací list, nemusíte kontaktní informace klientů složitě vypisovat, vloží se vám do dodacího listu automaticky.

  1. Svůj první dodací list vytvoříte tím, že kliknete na „Dodací listy“ -> „Vytvořit dodací list“. Stejně jako při tvorbě účtenky vyberte produkty a jejich počet. Dále pokračujte kliknutím na tlačítko „Vytvořit“.
  2. Zvolte označení dodacího listu, zaměstnance, který dokument vytvořil a zákazníka, kterému bude zboží doručeno. Jeho kontaktní údaje se zobrazí na dodacím listu (s ohledem na údaje, které o něm máte vedené ve „správě zákazníků“ v systému helloCash).
  3. Nyní se vám nabízí tři možnosti: vytvořit dodací list ve formátu PDF, zaslat je vašim odběratelům e-mailem, nebo je pouze uložit do složky dodacích listů v helloCash. Tyto dodací listy můžete později upravovat, nebo použít pro budoucí účely.

Pokud zvolíte možnost vytvořit PDF, automaticky se vám dokument stáhne do počítače a zároveň se uloží do složky dodacích listů.

Pro možnost zaslání dodacího listu e-mailem si nejprve vyhledejte kontaktní e-mail zákazníka, a potom už stačí přidat název e-mailu a zprávu pro příjemce.

U vyhotoveného dodacího listu najdete také možnost „Podpis“, kde můžete zaznamenat, že tento dodací list byl podepsán a tedy převzat odběratelem.

Nabízí se vám také možnost vytvořit fakturu přímo z vašeho dodacího listu. Kliknutím na tlačítko „+ doklad“ přejdete do pokladny a stačí už jen přejít k platbě a zvolit si jednu ze čtyř možností: vytisknout účtenku, vytvořit PDF, zaslat ji e-mailem, nebo dokonce přes WhatsApp.

Jsme velmi zvědaví, jestli jste už měli možnost tuto funkci vyzkoušet. Povězte nám, co si o ní myslíte, zda vám usnadnila práci, nebo pokud máte nějakou podnětnou připomínku. Spojíte se s námi na:

bezplatné telefonní lince: 226 289 900
na e-mailu: info@hellocash.cz
anebo na facebooku: helloCash Česko

Zpět