EET pokladna pro kadeřnictví – vše, co potřebujete vědět


EET pokladna pro kadeřnictví

EET povinnost klepe na dveře kadeřnických salónů a vyzývá všechny kadeřníky a kadeřnice, aby se včas prokousali džunglí informacích spojených s elektronickou evidencí tržeb a vyzbrojili se patřičnou elektronickou výbavou. V tomto článku se dozvíme, jak se EET vztahuje právě na kadeřníky a odkdy se jich týká. Prodiskutujeme také, co musí taková registrační EET pokladna pro kadeřnictví splňovat, a navrhneme vhodné varianty.

Odkdy se EET týká kadeřníků a kadeřnic

EET povinnost se bude týkat pouze těch kadeřnic a kadeřníků, kteří aktivně podnikají (mají živnostenský list) a ne těch, kteří jsou kadeřnictvími zaměstnáni.

Odkdy EET vstupuje v platnost pro konkrétního živnostníka či kadeřnický salón závisí na tom, odkud pochází většina příjmů daného subjektu. Živí-li se daný kadeřnický celek převážně stříháním vlasů, tvorbou účesů či jinými kreativními činnostmi spojenými s úpravou zákazníkovy vizáže, je brán jako řemeslník a vztahuje se na něj 4. vlna EET. Pochází-li ale většina příjmů daného kadeřníka nebo kadeřnictví z prodeje kadeřnických potřeb, nástrojů a produktů, je považován za maloobchodníka a platí pro něj 2. fáze EET.

Kadeřnictví, která převážně vydělávají tvorbou a úpravou účesů

Od 1. května 2020 se EET, elektronická evidence tržeb, začne týkat téměř všech malých živnostníků a provozovatelů většiny řemesel – včetně kadeřníků, kteří se živí aktivním provozováním kadeřnického řemesla. Právě ti budou muset začít evidovat své tržby Finanční správě v rámci 4. vlny EET.

Je-li hlavní náplní vašeho pracovního dne (a tím převážnou částí vašeho výdělku) kreativní činnost spojená s kadeřnickým řemeslem, pak evidujete tržby v kategorii řemeslo.

Příklady úkonů:

  • Tvorba a úprava účesů – stříhání, barvení, stylistika
  • Úprava celkové vizáže zákazníka – vizuální a stylistické poradenství, tipy a rady ohledně péče o vlasy
  • Ozdravná a preventivní péče o vlasy – zábaly, kůry, apod.

Kadeřnictví, která převážně prodávají vlasové produkty a nástroje

V případě, že většina vašeho příjmu pochází z prodeje vlasových přípravků (šampony, zábaly, kůry, apod.) či kadeřnických nástrojů (nůžky, fény, kulmy, hřebeny, apod.), jste zákonem o evidenci tržeb považováni za maloobchodníka. EET se vás týká již od 1. března 2017.

Platí zde jednoduché pravidlo: pokud více než 49% vaší celkové tržby pochází z prodeje vlasové kosmetiky, spadáte do této kategorie. To platí také v případě, že prodejem vlasové kosmetiky ročně vyděláte více než 175 000 Kč.

Co se od kadeřnictví vyžaduje

Kadeřnické řemeslo spadá do 4. fáze povinnosti EET. Ve chvíli, kdy ta vstoupí v praxi, budou všechna kadeřnictví povinna evidovat tržby Finanční správě pomocí registrační pokladny připojené k internetu nebo aplikace v chytrém telefonu, tabletu či počítači. Dále budou muset zákazníkům tisknout účtenky, což vyžaduje pořízení účtenkové tiskárny (pokud ta není součástí kadeřníkovy pokladny).

Postup při používání EET

Kadeřnice si nejprve musí zajít na Finanční správu a požádat o autorizační údaje potřebné k zahájení provozu EET. Dále si musí zajistit potřebné technické vybavení – registrační pokladnu se vbudovanou tiskárnou a přístupem k internetu nebo aplikaci do mobilu, tabletu či počítače a kompatibilní tiskárnu na účtenky. Nejpozději při provádění transakce pak musí tržbu elektronicky zaevidovat a vystavit zákazníkovi účtenku.

Režimy evidence tržeb – běžný, zjednodušený a zvláštní

V současnosti je možné své tržby evidovat v souladu s EET dvěma způsoby – v běžném a zjednodušeném režimu. K nim 1. května 2020 přibude další způsob – evidence tržeb ve zvláštním režimu.

  • Běžný režim předpokládá, že kadeřnictví disponuje připojením na internet a příslušnou pokladnou či aplikací a tiskárnou účtenek. Kadeřník musí nejpozději při provedení tržby údaje o transakci odeslat na Finanční správu, kde se evidují. Nejpozději do 2 vteřin obdrží fiskální kód (FIK) a bezpečnostní kód poplatníka (BKP), oba unikátně vygenerované Finanční správou. Potom je kadeřník povinen zákazníkovi vydat účtenku.
  • Zjednodušený způsob je zaměřen na živnostníky s žádným nebo omezeným přístupem na internet. Pokud se např. vaše kadeřnictví nachází v menší vesnici se omezenými možnostmi připojení, nejspíše budete evidovat v tomto režimu. Jste platbu povinni zaevidovat do 5-ti dnů a na účtence místo FIK uvádíte podpisový kód poplatníka (PKP).
  • Novela zákona o evidenci tržeb zavádí od 1. května 2020 zcela nový způsob evidence tržeb, tzv. zvláštní režim. Poplatníci oprávněni k užívání tohoto režimu nebudou potřebovat ani elektronickou pokladnu, připojení na internet či tiskárnu na účtenky. Své tržby budou evidovat pomocí speciálních bloků účtenek a následného nahlášení tržeb Finanční správě.

Registrační pokladna pro kadeřnictví

Multitasking je neodkladnou součástí pracovního dne každého kadeřníka. Coby kadeřnice musí člověk umět zvládat množství úkonů – od přípravy a nákupu barev a nástrojů po samotné stříhání a úpravu vlasů. O komunikaci se zákazníky nemluvě. Je proto jasné, že účetnictví a nové povinnosti spjaté s nástupem platnosti EET nesmí narušovat již tak nabitý den tohoto dynamického řemesla a zabírat příliš drahocenného času.

Co musí EET pokladna pro kadeřnictví splňovat jsme rozdělili do několika kategorií. Zaměřujeme se, jak námi navrhovaná registrační pokladna helloCash tyto požadavky splňuje a jaké má výhody pro kadeřníky oproti dalším obdobným produktům na trhu.

Kompatibilita a připojení na tiskárnu

Míníme, že nejjednodušším vstupem kadeřníka do prostoru EET je s vybavením, které již vlastní. Proto vidíme jako naprostou nutnost, aby byla EET pokladna pro kadeřnictví kompatibilní s co nejvíce operačními systémy a typy zařízení na trhu. Tím by se tak hodila jak pro jednotlivé kadeřníky živnostníky, tak pro velké kadeřnické salóny.

Software EET pokladny helloCash je kompatibilní téměř se všemi typy zařízení a operačních systémů:

  • Laptop a stolní počítač (Windows) – zde není potřeba nic instalovat. helloCash si snadno spustíte pomocí prohlížeče (Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer)
  • Smartphone a tablet (Android) – stáhnete si aplikaci helloCash
  • iPhone a iPad (iOS) – stáhnete si aplikaci helloCash

Lze také napojit na vybrané modely tiskáren a kartových terminálů.

Jednoduché používání a kompaktnost zařízení

Moc dobře chápeme, že jako kadeřník či kadeřnice máte plné ruce práce a oči jen pro klientovu hřívu. Nemůžete být obtěžováni složitými zařízeními a procesy, které by vaše oko svedly od estetické stránky vašeho řemesla k šedému plnění daňových povinností. Potřebujete zkrátka zařízení s jednoduchým ovládáním, které je lehké, přenosné, a vejde se třeba i do kapsy.

Registrační pokladna helloCash je dostupná na všech zařízeních jako aplikace nebo přímo v prohlížeči.

Velká nabídka funkcí

Jednoduché vytvoření faktury. Automatické vedení pokladní knihy. Adresář zákazníku, správa zboží, inventář. To jsou funkce, které budete coby kadeřnice určitě využívat. A co takhle přijímat platby nejen v hotovosti, ale i kartou? Nebo intuitivně třídit faktury podle jména zákazníka, data nebo typu poskytnuté služby?

Pravidelně aktualizovaná aplikace helloCash nabízí všechny výše vyjmenované funkce.

Cena

Ať už jste malý živnostník nebo provozujete velké kadeřnictví, potřebujete EET pokladnu na míru.

Firma helloCash nabízí 3 výhodné paušální balíčky s vynikající funkčností a jeden našlapaný balíček zcela zdarma. Nízký měsíční paušál placených balíčků, které jsou víc než dostačující i pro větší firmy, se pohybuje mezi 89 a 299 Kč. Tarif zdarma bohatě postačí k široké škále každodenních úkonů podnikatele.

Spolehlivý výrobce

Nekompromisním požadavkem na jakoukoli EET pokladnu pro kadeřnictví je spolehlivost jejího výrobce, který svůj produkt pravidelně aktualizuje.

Rakouská firma helloCash vešla na trh v roce 2014 a pyšní se výbornými recenzemi, věrnými zákazníky a vynikajícím zákaznickým servisem.

Individuální nastavení

EET pokladna pro kadeřnictví by měla být co nejintuitivnější a přizpůsobitelná vašim potřebám.

Vaši helloCash pokladnu si můžete přenastavit tak, aby podporovala váš individuální způsob práce s daty.

Export dat a statistika zisků

Vrací se k vám ti samí zákazníci, a vy chcete vědět, kteří z nich u vás nejvíce utratili? Potřebujete exportovat podklady pro účetnictví?

helloCash nabízí např. export přehledu tržeb či účtenkové závěrky.

Co se stane, když jako kadeřnice tržby evidovat nebudu?

Závěrem si povězme, co čeká kadeřnictví, která se rozhodnou evidenční povinnost ignorovat. V tom úplně nejzažším případě je čeká pokuta až 500 000 Kč.

Zpět