7 nejlepších funkcí pokladního systému hello Cash


funkce hellocash

Pokladna helloCash byla vyvinuta tak, aby co nejlépe sloužila požadavkům každého podnikatele. Pojďte se společně s námi přesvědčit o tom, že také pro vás nabízí mnohé funkce, které oceníte ve vašem podnikání.

 1. Online kalendář

S helloCash můžete spravovat vaše objednávky v online kalendáři, který je navíc možné vložit přímo do vašich stránek. Tato funkce vám umožní:

 • zvolit si časové rozmezí, ve kterém je možné rezervovat schůzky;
 • identifikovat služby, ceny a název pod kterým chcete aby se zobrazovaly ve vašem rezervačním kalendáři;
 • kdykoliv nahlédnout na zadané rezervace, uplynulé rezervace, rezervace vygenerované online kalendářem a ty které jste zadali manuálně.

Po nastavení Online kalendáře získáte unikátní link, který vložíte do vašich stránek a zde si budou moci vaši zákazníci s vámi rezervovat schůzky. Více si o Online kalendáři helloCash přečtete zde.
funkce helloCash online kalendář

 1. Správa vztahů se zákazníky (CRM)

Další zajímavou funkcí, která je součástí helloCash je možnost spravovat profily vašich zákazníků. CRM, nebo-li řízení vztahů se zákazníky je systém, který má za úkol prohlubovat vztahy se stávajícími zákazníky, pomoci vyhledávat zákazníky nové a získat zpět zákazníky, kteří už u nás dříve nakoupili. Využití CRM systému je přínosné jak pro malé podnikatele, tak pro velké firmy.

Výhody, které z CRM plynou jsou například:

 • Prohloubení vztahů se zákazníky díky lepšímu porozumění jejich problémům;
 • Zvýšení zákaznických tržeb s využitím dat, která v CRM systému získáte, v marketingových kampaních;
 • Sdílení informací o zákaznících mezi jednotlivými odděleními společnosti vám umožní lépe fungovat jako tým;
 • … a mnohé další.

 1. Správa služeb

S helloCash si vy sami můžete zvolit, jak se vámi nabízené služby (nebo produkty) budou zobrazovat ve vaší pokladně. Máte možnost vytvořit si kategorie a podkategorie a ke každé službě zadat potřebné údaje jako cena, DPH, popis, fotografie, anebo u položek také jejich množství na skladě. Jejich pořadí v zobrazení vyřešíte jednoduchým přetažením pomocí myši. Více o spravování služeb v následujícím videu:

 1. Přehledy tržeb

Nastavte si pravidelné výpisy s přehledy tržeb přímo do Vašeho e-mailu a nemusíte se o nic víc starat. Toto nastavení najdete v hlavním menu pod názvem: Denní přehled tržeb

Denní přehled tržeb

 1. Správa poukazů

V helloCash nechybí ani slevové poukazy, které najdete v menu pod názvem správa poukazů. Funkce vám umožňuje prodat dárkový poukaz, ze kterého potom zákazník čerpá, a to buď částečně, anebo vše.

funkce helloCash správa poukazů

 1. Pokladní kniha

Všechny příjmy a výdaje Vašeho podnikání můžete snadno spravovat v pokladní knize. Automaticky se zde promítnou příjmy z vašich prodejů a jakýkoliv příjem či výdaj z pokladny zaznamenáte prostředním tlačítka „příjem/výdaj“. Aktuální stav pokladny zjistíte ve shrnutí vpravo. Následující video vás provede pokladní knihou:

 1. Statistiky

Pro statistický náhled vývoje vašeho podnikání slouží funkce statistiky. Můžete porovnávat trendy vývoje výnosů za tento a minulý rok, výnosy za prodej služeb a produktů, údaje o pracovních výkonech vašich zaměstnanců za vámi zvolené časové období, anebo nejpoužívanější způsoby platby.

funkce helloCash statistiky

Rozhodněte, které funkce pro vás vyvineme!

Také vy máte možnost navrhnout 3 nové funkce, které byste využili jako součást helloCash. Anebo hlasujte pro funkce navržené jinými uživateli zde.

Zpět